Bert Smidt schilderijen

 


 

De abstracte schilderijen van Bert Smidt ontstaan tijdens korte en hevige schilderexplosies. Hij laat zich daarbij inspireren door de emoties van het moment. Felle kleuren worden dan met snelle bewegingen op linnen of karton aangebracht. Als de ruwe emotie eenmaal in de verf is uitgedrukt breekt er een lange periode van observatie aan. De strijd begint dan pas goed. Kijken, draaien, kijken, krassen, kijken, vegen, kijken, overschilderen, kijken, wegkrabben... Dit langdurige werkproces resulteert uiteindelijk in een fascinerende driedimensionale illusie, die enerzijds wordt veroorzaakt door de vele verflagen en de contrasten in kleur en beweging en anderzijds door de geometrische vormen in een poëtisch perspectief.

Bert Smidt abstract paintings occur during short and intense paintexplosions. He's inspired by the emotions of the moment. Bright colors are quickly moved on canvas then. Once  the raw emotion is expressed in the paint, a long period of observation begins. Then the real battle starts. Looking, turning, looking, scratching, looking, wiping, looking, repainting, looking, rescratching ... This lengthy work process ultimately results in a fascinating three-dimensional illusion, which first caused by the many layers of paint and the contrasts in color and movement and by the geometric shapes in a poetic perspective.